Breeam

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren (Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding). BREEAM-NL is bruikbaar voor gebouwen en gebieden met één gestandaardiseerde beoordelingsrichtlijn. Alle overige typologieën moeten volgens een maatwerktraject beoordeeld worden.

De keuze voor BREEAM
De Dutch Green Building Council gebruikt het BREEAM-schema vanwege de grote rol die het internationaal speelt. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld. En aansluiting en eenduidigheid met de rest van de wereld zijn basismotivaties van de DGBC.

Duurzaam bouwen en duurzame netwerkbekabeling
Duurzaamheid weegt steeds vaker mee in de eindbeslissing over het te kiezen type netwerkbekabeling. Om duurzaamheid van de netwerkbekabeling te kunnen beoordelen dient u de volgende aspecten mee te laten wegen. Aan de hand van deze aspecten kunt u de invloed van de type bekabeling op uw duurzaamheidsdoelstellingen bepalen. Tevens kan door kleine aanpassingen aan uw technisch ontwerp van de communicatie-omgeving sterke duurzame voordelen behaald worden.

  • Hoe duurzaam is het productieproces van de fabrikant van de netwerkinfrastructuur?
  • Welke duurzame voordelen heeft netwerkbekabeling met een lange levensduur?
  • Welke productkenmerken van netwerkbekabeling hebben (wel degelijk) invloed op warmteontwikkeling in uw bedrijfspand?
  • Hoe kan IP-integratie bijdragen aan vermindering van het aantal verschillende vormen van bekabeling?
  • Welke mogelijkheden in de wijze van installeren dragen bij aan verduurzaming?
  • Welk duurzaam beleid heeft de lokale distributeur om duurzaam te opereren?
HTC International en Breeam
HTC International heeft in samenwerking met partners meerdere projecten succesvol Breeam opgeleverd. Hierbij is tijdens de bouw en inrichting van het pand van A t/m Z rekening gehouden met het aspect duurzaamheid. Dit om te komen tot een zo energie-efficiënt mogelijk gebouw, waarbij de laatste innovaties op het gebied van duurzaamheid geïntegreerd zijn.

Het duurzaamheidsaspect weegt mee tijdens het gehele bouwproces, vanaf de fabricage van losse componenten, het realiseren van het gebouw tot aan de installatie en de uiteindelijke oplevering van het pand. Hierdoor is duurzaamheid een cruciaal aspect binnen de volledige keten. Duurzaamheid binnen Breeam gecertificeerde bedrijven kan dus beschouwd worden als de rode draad tijdens het gehele bouwproces. HTC International is in staat te adviseren over duurzaamheid binnen de netwerkinfrastructuur. Voor meer informatie over duurzaamheid binnen uw communicatie-infrastructuur neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.

Breeam projecten HTC International
Onderstaande projecten zijn door HTC International Breeam opgeleverd. Voor inhoudelijke informatie per klus kunt u de "lees meer" functie hanteren. Deze functie verwijst u door naar het originele nieuwsbericht op ons nieuwsgedeelte van de website, zoals deze door BREEAM-NL is opgesteld.

De Lely Maassluis kantorengebouw Breeam Excellent Lees meer
De Lely Maassluis bedrijfshal Breeam Outstanding Lees meer
APM Terminals Breeam Very Good Lees meer
ASR Nederland Breeam Excellent Lees meer