Building Information Modelling

Building Information Modelling is het nieuwe bouwen van de toekomst. BIM is de oplossing die er voor zorgt dat alle relevante informatie voor alle participerende partijen in het bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel dat door alle bouwpartners actief in de realisatie van het project kan worden gebruikt. BIM is een procedure waarbij een intelligent 3D-model wordt gemaakt en gebruikt om beslissingen voor projecten te nemen en over te brengen op alle participanten in de projectrealisatie. BIM bestaat volgens de Bouw Informatie Raad (BIR) uit een drietal belangrijke onderdelen:
  1. Digitale representatie van hoe een bouwwerk is ontworpen en hoe het desbetreffende project daadwerkelijk gebouwd moet gaan worden.
  2. De focus ligt op het optimaliserenvan het bouwproces, het samenwerken tussen alle bouwparticipanten met behulp van digitale informatiemodellen.
  3. Het beheer, gebruik en hergebruik van digitale bouwwerkinformatie tijdens het gehele bouwproces.
Integraal samenwerken
Binnen het bouwproces is het vereist dat meerdere partijen samenwerken, verantwoordelijkheden en risico’s worden steeds vaker verlegd en de complexiteit van projecten neemt sterk toe. Met deze dynamiek stijgt de kans op faalkosten aanzienlijk. Waar tijdens een traditioneel bouwproces kennisuitwisseling plaatsvindt op papier en mondelinge communicatie, het succes van het project is afhankelijk van de interpretatie en verwerking van mensen. Met BIM gebeurd dit middels een computersysteem dat voor eenieder toegankelijk is en data maar éénmaal ingevoerd hoeft te worden, hiermee neemt de kans op fouten aanzienlijk af. Dat in combinatie met een hoge prijsdruk waardoor organisaties de focus dienen te verleggen naar efficiencyvoordelen zijn o.a. belangrijke redenen voor bouworganisaties om te kiezen voor BIM.
BIM - projectvoorbeeld
BIM wordt gebruikt bij concrete opdrachten en is steeds meer een doorslaggevende factor binnen het acquisitieproces van nieuwe projecten. Met BIM neemt de kans op fouten en onnodige faalkosten aanzienlijk af omdat met BIM elke participant in het bouwproces werkzaam is met dezelfde informatie, tekeningen etc. Iedereen ziet dus van elkaar wat er gebeurd met actuele en continu beschikbare informatie, knelpunten worden al in een eerdere fase zichtbaar waardoor preventief ingrijpen meestal nog mogelijk is.

Strategische inzet van BIM
BIM hoort thuis op de directietafel en is een essentieel onderdeel tijdens de ontwikkeling van contracten, nieuwe verdienmodellen en een strategische inzet van het personeel. Met BIM wordt de integrale kwaliteit verbeterd juist door de manier van samenwerken op een hoger niveau te initiëren. Deze vorm van integrale samenwerking is ook steeds meer vereist om te kunnen voldoen aan de eisen van opdrachtgevers en de korte doorlooptijden. Intensief samenwerken op basis van BIM maakt het verschil.

Wat kan HTC International met BIM voor u betekenen?
HTC International heeft een ruime ervaring met de realisatie van kleine tot grote projecten op basis van de BIM methodiek. Voor specifieke informatie over BIM, HTC International of onze reeds uitgevoerde BIM projecten neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

Video: Wat houd BIM in?
In de onderstaande video van Autodesk (BIM softwareleverancier) wordt in ongeveer 2 minuten uitgelegd wat BIM software inhoud en op welke wijze organisaties BIM toepassen tijdens het voorafgaand en tijdens het bouwproces.