Hogeschool Utrecht

Een nachtmerriescenario dat voor Hogeschool Utrecht werkelijkheid werd: na oplevering van een negen verdiepingen tellend nieuw faculteitsgebouw bleek de ICT-bekabeling niet aan de vooraf vastgelegde eisen te voldoen! Na rijp beraad besloot de Hogeschool dat de enige oplossing een radicale was: het pand volledig herbekabelen. De opdracht ging naar installateur HTC International uit Rosmalen, die het faculteitsgebouw heeft voorzien van Nexans LANmark-6A-bekabeling. De bekabeling is voor 25 jaar gegarandeerd, wat Hogeschool Utrecht de zekerheid geeft niet nog eens tegen onverwachte problemen aan te lopen.


Herbekabeling FE-gebouw met 10GB naar de werkplek

Hogeschool Utrecht telt zes faculteiten in de steden Utrecht en Amersfoort, waar zo’n zeventig opleidingen worden aangeboden. Ruim 3500 medewerkers stellen een kleine 40.000 studenten in staat om zich voor te bereiden op hun toekomst. Dat computers in het huidige onderwijs een belangrijke rol spelen, hoeft natuurlijk geen betoog. Maar als de ICT-voorzieningen in een faculteitsgebouw blijken te haperen, heb je als onderwijsinstelling uiteraard een groot probleem. Dat is wat de Hogeschool Utrecht (HU) overkwam. Een in 2002 opgeleverd pand, het FE-gebouw (Faculteit Educatie), bleek voorzien van ondeugdelijke bekabeling. In dit markante gebouw, gelegen aan de Padualaan in Utrecht, worden onderwijsopleidingen aangeboden. Met 9200 studenten en 850 medewerkers is dit ook de grootste educatieve faculteit van Nederland.

Verwoolde: “We kenden Nexans niet, maar achteraf bleek dit een zeer goede keus”

Gerard Verwoolde, ICT-adviseur van de HU en de man die zich naar eigen zeggen vooral ‘met de onderste drie lagen van het OSI netwerkmodel bezighoudt’, is er nog steeds boos om. “Tijdens de bouw, nu een tiental jaar geleden, zijn we als ICT-afdeling slechts twee keer uitgenodigd om de vorderingen op het gebied van de bekabeling te mogen volgen. Toen het pand werd opgeleverd, kwamen we al snel fouten tegen. Sommige aansluitingen deden het niet, terwijl andere haperden.

Wat kabelmanagement betreft was het ook niet top: we kwamen onlogische spaghetti-structuren tegen en niet alle patch-kabels waren gelabeld. Daar word je niet vrolijk van als je verantwoordelijk bent voor het management van 2400 aansluitingen! We hebben de bekabeling zoals die was opgeleverd dan ook niet geaccepteerd en wat volgde was een juridisch steekspel over en weer. We hebben een externe partij ingehuurd om een onafhankelijk oordeel te geven over kwaliteit van de bekabeling en dat rapport was ronduit vernietigend. Complicerende factor was dat de installateur inmiddels failliet was gegaan en daar zit je dan met je ‘garantie’. Maar het onderwijs gaat wel door, dus moesten we snel actie ondernemen.

We hebben toen een Europese aanbestedingsprocedure uitgeschreven - vereist vanwege de omvang van het project - voor een volledige herbekabeling van het FE-gebouw. Zo zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij installateur HTC International uit Rosmalen, die voorstelde om elke werkplek te voorzien van een 10 gigabitverbinding op basis van Nexans LANmark-6A-bekabeling. We kenden Nexans niet, maar achteraf bleek dit een zeer goede keus. Het feit dat HTC en Nexans 25 jaar garantie op de bekabeling konden afgeven, was voor ons in het licht van dat recente debacle dan ook van groot belang.”

Upgrade

Henk Smits, directeur van HTC International in Rosmalen, vertelt over dit project. “Na het bestaande netwerk geanalyseerd te hebben, hebben we voorgesteld om niet alleen de bekabeling te vernieuwen maar ook het netwerk zelf een upgrade te geven. De 2400 oorspronkelijke aansluitpunten hebben we teruggebracht tot 1654 - het gebruik van draadloze verbindingen is de laatste jaren immers sterk toegenomen. Daarnaast hebben we de netwerksnelheid verhoogd naar 10 gigabit tot aan de werkplek en naar alle wireless access points, waardoor Hogeschool Utrecht over een paar jaar niet opnieuw voor een probleem staat. Voor ons was de uitdaging tweeërlei: een 10GB-netwerk aanleggen in de bestaande kabelgoten én er tegelijkertijd voor zorgen dat de studenten geen overlast van onze werkzaamheden zouden ondervinden. Vanwege dat laatste hebben we gekozen voor een gefaseerde aanpak: per twee verdiepingen tegelijk. Ook hebben we zoveel mogelijk tijdens de vakanties gewerkt en een aantal keren zelfs ‘s nachts!

In totaal hebben we 120 kilometer kabel weggehaald en 90 kilometer teruggeplaatst. We hebben bewust gekozen voor Nexans LANmark-6A koperbekabeling. Een van de vele voordelen van deze afgeschermde F1/UTP-kabel is dat hij dunner is dan concurrerende onafgeschermde U/UTP-kabels, waardoor we meer kabels in de bestaande goten kwijt konden. Ook hebben we een nieuwe 10GB glasvezel-backbone geplaatst. Vòòr de aanleg hebben we alle kabelgangen doorgemeten, om er zeker van te zijn dat de bekabeling niet te dicht langs storingsbronnen liep.

Uiteindelijk hebben we met minimale wijzigingen in de infrastructuur een compleet nieuw netwerk kunnen opleveren.” Het nieuwe netwerk is voor oplevering volledig doorgemeten volgens de ISO/IEC 11801:2002/Amd2:2010/Cor1:2010 en ANSI/TIA/AIA 568C standaarden. Dit resulteerde in het beoogde LANmark-6A garantiecertificaat voor 25 jaar, inclusief arbeid. Alle kabeleindpunten zijn voorzien van identieke labels, zodat altijd duidelijk is welke kabel waarvoor dient.

Samenwerking

Tijdens het project ondervond Gerard Verwoolde al het professionalisme dat het HTC/Nexans-team tentoonspreidde. Verschillende keren zijn Nexans-medewerkers ter plekke wezen kijken of de installatie volgens plan én volgens de voorschriften van Nexans verliep. Gerard Verwoolde kijkt dan ook met grote voldoening terug op het verloop van dit project. “We zijn bijzonder tevreden over HTC, dat nauw met ons heeft samengewerkt. Maar ook Nexans heeft veel expertise ingebracht. Dergelijke grote projecten kunnen alleen tot een goed einde worden gebracht als alle partijen nauw met elkaar samenwerken. Dat is hier overduidelijk gebeurd. Het resultaat is er naar: de ICT-afdeling heeft veel minder werk om het netwerk te beheren en men kan nu bij wijze van spreken netwerkveranderingen met de ogen dicht doorvoeren. Het probleem in de patch-kasten met ongelabelde kabels is nu ook uit de wereld en de draadloze verbindingen werken ook overal optimaal, wat eerder niet zo was. Het feit dat HTC en Nexans 25 jaar garantie durven te geven, toont wel aan dat ze zeker zijn van hun zaak. Voor ons is dit belangrijk, want de bekabeling van een gebouw is toch een infrastructurele voorziening, vergelijkbaar met gas en water.”

het icoon van support

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig, of heeft u vragen over hoe wij u kunnen helpen?
Neem contact met ons op!