het icoon van tijd

01-05-2014

Samenwerking Koning Willem 1 College en HTC International

HTC International en het Koning Willem 1 College slaan de handen ineen om het onderwijs en de praktijk dichter bij elkaar te brengen.


Maatschappelijke verantwoordelijkheid

HTC International vindt het haar maatschappelijke plicht en wil daarom graag voorop lopen in de onderwijsverbetering op MBO niveau. HTC International is door intensieve strategische partnerships met diverse scholen in midden- en zuid Nederland erop ingesteld om het onderwijs op het gebied van datatechniek structureel te ontwikkelen en verbeteren. Datatechniek/ telematica is binnen het onderwijs nog een ondergeschoven kindje ten opzichte van de W-techniek en E-techniek.

Wanneer je naar de hedendaagse Infrabouw of Utiliteitsbouw kijkt dan is Datatechniek de laatste jaren steeds belangrijker geworden waardoor het tegenwoordig een vergelijkbare rol heeft binnen de bouw ten opzichte van de W-techniek en E-techniek. Onder Datatechniek verstaat HTC International het volledige werkgebied van Telematica en netwerkgerelateerde ICT. Daarbij kan gedacht worden aan de netwerkinfrastructuur, telefonie, CCTV beveiliging, toegangscontrole, brandmeldbeveiliging, inbraakbeveiliging, IPTV, ICT en overige communicatie gerelateerde toepassingen.

Hoe bewerkstelligt HTC International dit initiatief?

 • Studenten goed informeren over de inhoud van het vakgebied;
 • Het aanbieden van leerzame en dynamische kennismakingsstages;
 • Kwalitatieve materialen ter beschikking stellen aan scholen en onderwijsinstanties zodat zij tijdens colleges gebruik kunnen maken van materialen die ook dagelijks op de werkvloer worden gebruikt;
 • Ondersteuning van het onderwijssysteem d.m.v. het verbeteren van de lesstof. Lesstof ontwikkelen dat direct aansluiting vindt op de praktijk;
 • Technische leraren trainen zodat zij het door de markt gewenste kwaliteitsgehalte kunnen integreren binnen de colleges en het onderwijssysteem;
 • Kennismakingsdagen organiseren op de bouw, bij leveranciers of collega bouwbedrijven;
 • De opleiding opzetten i.c.m. W-bedrijven, E-bedrijven en bedrijven uit de Telematica/ICT-techniek. Hierdoor worden studenten breed opgeleid zodat zij voor diverse bedrijven inzetbaar zijn. Immers samen sta je sterker, dan is het eveneens ook eenvoudiger om breed draagvlak te creëren en de vaak logge opleidingsinstituten te laten meebewegen met de marktdynamiek;
 • Het ontwikkelen van een imago als kwalitatief opleidingsinstituut.

Doel samenwerking met het Koning Willem 1 College

De integratie van techniek en bouw speelt in op de vraag naar een totaalaanbod van ontwerp, bouw, beheer, onderhoud en exploitatie. Breed en goed opgeleide medewerkers voor nu en in de toekomst zijn daarvoor belangrijk. De samenwerking tussen HTC International, diverse branchegenoten en het Koning Willem 1 College hebben als doel dat:

 • Verhogen aantal studenten binnen de sector;
 • Kwalitatief / actueel onderwijs ontwikkelen dat gericht aansluit bij de praktijk;
 • Professionalisering van docenten binnen het onderwijs;
 • Betere aansluiting met het bedrijfsleven binnen de regio;
 • Specialisatie uitstroom moet mogelijk zijn;
 • Opbouw van “gemeenschappelijk” naar “specialisatie”;
 • Moet passen binnen het KD-dossier;
 • Aansluiten bij beleving van studenten.
het icoon van support

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig, of heeft u vragen over hoe wij u kunnen helpen?
Neem contact met ons op!