Artikel a.s.r. Nederland in vaktijdschrift Stedenbouw

11-08-2014
Datanetwerk hoofdkantoor a.s.r. aangelegd op basis van duurzaam partnership
Voor een verzekeraar als a.s.r. is de continuïteit en kwaliteit van het dataverkeer van eminent belang. HTC International, installateur van het nieuwe datanetwerk en onderaannemer van Kuijpers, werd daarom al in de ontwerpfase van de renovatie betrokken in het technisch ontwerp, en vormt tijdens de uitvoering een beproefd team met leverancier Kannegieter en fabrikant Brand-Rex. HTC International-directeur Henk Smits: “De toegevoegde waarde van dit partnership op het gebied van integrale kwaliteit, duurzaamheid en service leidt tot het beste eindresultaat.”

Het specialistische team dat actief is in Utrecht heeft zich al meerdere malen bewezen, onder andere op het gebied van duurzaamheid en BREEAM. Zo voorzagen HTC International, Kannegieter en Brand-Rex in het recente verleden gebouwen van hoogwaardige opdrachtgevers in de financiële dienstverlening, shipping (APM Terminals), zorg (Groene Hart Ziekenhuis), agribusiness (Lely) en universitair onderwijs (Bètagebouw Universiteit Utrecht) gezamenlijk van een nieuw datacommunicatienetwerk. “Ons specialisme heeft de laatste decennia zodanig aan belang en complexiteit gewonnen, dat een integrale begeleiding van projecten, voor en na de uitvoeringsfase, essentieel is geworden. Zeker in omvangrijke projecten voor eindgebruikers in de financiële dienstverlening zoals a.s.r.”, zegt Smits. “Wij zoeken daarom samenwerking met partijen die dat niveau aankunnen, en dezelfde ambitieuze doelen hebben op het gebied van productprestaties, duurzaamheid en klantgerichtheid. Kannegieter en Brand-Rex voldoen aan onze wensen, en daaruit volgend kunnen wij gezamenlijk de vereiste, meetbare eindkwaliteit leveren. Ons credo daarbij is: geef de klant niet alleen wat hij wil, maar wat hij nodig heeft.”


DATACOMMUNICATIEINFRASTRUCTUUR 'AORTA BINNEN DE UTILITEITSBOUW'
Datacommunicatie-infrastructuur is van essentieel belang voor het functioneren van organisaties en vormt de ruggengraat waarop alle systemen vertrouwen. HTC International levert het Brand-Rex-datacommunicatienetwerk, opgebouwd uit kwalitatief hoogwaardige databekabeling in 1 totaaloplossing van 1 merk voor de gehele installatie, inclusief een 25-jarig garantiecertificaat. Kwaliteitsborging geschiedt gedurende het gehele installatieproces door bezoek van Brand-Rex en Kannegieter op locatie met tussentijdse controles en verslaglegging.

“Niets functioneert nog in de kantooromgeving zonder een gedegen datacommunicatie-infrastructuur en het belang hiervan wordt alleen maar groter; het datanetwerk dient beschouwd te worden als de vierde nutsvoorziening”, zegt Jan-Willem Hendriks van Brand-Rex. “Onze datacommunicatie-oplossingen spelen een cruciale rol in het goed laten functioneren van niet alleen de ICT-omgeving, maar ook het GBS (gebouwbeheersysteem), de toegangscontrole en CCTV-systemen.” De datacommunicatiebekabeling in dit project voldoet dan ook aan de laatste standaarden en ondersteunt 10 Gigabit Ethernet tot op de werkplek. HTC International is systeemleverancier in opdracht van Bouwcombinatie Archimedes en verzorgt het installeren, Kannegieter zorgt voor de logistiek en Brand-Rex is de producent. Gedrieën vormen zij een oplossingsgericht team.


TOEKOMSTVAST EN FLEXIBEL
In de uitvoeringsfase spelen zaken als beschikbaarheid van materiaal en verwerkingssnelheid een cruciale rol. Ook hierin zijn doordachte keuzes en een hoogwaardige logistiek doorslaggevend. Projectleider Wesley Smits: “Wij volgen de drie aansluitende bouwfases tot de oplevering in 2015. De horizontale datacommunicatiebekabeling wordt in bestaande en nieuwe installatieruimte in de vloeren van het gebouw aangebracht. De backbone is opgebouwd uit lege ducts. Per bouwfase worden hier de benodigde glasvezels ingeblazen. Deze oplossing sluit naadloos aan bij het bouwen in fasen om de verschillende bouwdelen te koppelen. Een zeer flexibele oplossing, die past in de visie van a.s.r. Latere uitbreidingen of vervanging van glasvezels is op eenvoudige wijze realiseerbaar, zonder overlast voor personeel en werkproces. Een prachtig voorbeeld van duurzaam engineeren en meedenken in de processen van de opdrachtgever.” Henk Smits: “De klant staat centraal tijdens het hele proces, en wordt tijdens bouwvergaderingen actief betrokken zodat we op het eind van het traject een installatie opleveren conform de klantwensen. Wij investeren in communicatie, wat wederzijds begrip creëert. Zo kan iedereen zijn werk doen en wordt het proces geoptimaliseerd.”


BREEAM
Duurzaamheid speelt een grote rol in dit renovatieproject. Het gebouwontwerp voldoet aan BREEAM-NL 'Excellent' en het energielabel G wordt uiteindelijk A. Alle benodigde databekabeling van Brand-Rex is CO2-neutraal geproduceerd. Jan-Willem Hendriks geeft aan: “als multinational voldoet Brand-Rex aan strenge duurzaamheidseisen conform PAS2060 (ISO14064). De gehele productieketen wordt duurzaam beheerd, van koperwinning tot afvalbeheer.” “In het geval van de datacommunicatiebekabeling is gekozen voor een afgeschermde oplossing, die de in de kabel ontwikkelde warmte zeer goed afvoert”, vult Smits aan. De op maat ingerichte logistiek
vanuit Kannegieter om zo efficiënt mogelijk te beleveren met minimale verkeersbewegingen en verpakkingsmaterialen, sluit hier naadloos op aan. Een duurzame oplossing voor de gehele keten, aldus Smits. “Dit datanetwerk sluit perfect aan bij de BREEAM-NL 'Excellent'-doelstelling van dit project. Een betere referentie voor een duurzaam datanetwerk is er niet.”

“Ik ben zeer te spreken over de geleverde kwaliteit van HTC International en Brand-Rex”, aldus Jos Ruijter, manager Bouw en Techniek renovatie hoofdkantoor a.s.r. Nederland

TOEKOMSTVAST EN FLEXIBEL

In de uitvoeringsfase spelen zaken als beschikbaarheid van materiaal en verwerkingssnelheid een cruciale rol. Ook hierin zijn doordachte keuzes en een hoogwaardige logistiek doorslaggevend. Projectleider Wesley Smits: “Wij volgen de drie aansluitende bouwfases tot de oplevering in 2015. De horizontale datacommunicatiebekabeling wordt in bestaande en nieuwe installatieruimte in de vloeren van het gebouw aangebracht. De backbone is opgebouwd uit lege ducts. Per bouwfase worden hier de benodigde glasvezels ingeblazen. Deze oplossing sluit naadloos aan bij het bouwen in fasen om de verschillende bouwdelen te koppelen. Een zeer flexibele oplossing, die past in de visie van a.s.r. Latere uitbreidingen of vervanging van glasvezels is op eenvoudige wijze realiseerbaar, zonder overlast voor personeel en werkproces. Een prachtig voorbeeld van duurzaam engineeren en meedenken in de processen van de opdrachtgever.” Henk Smits: “De klant staat centraal tijdens het hele proces, en wordt tijdens bouwvergaderingen actief betrokken zodat we op het eind van het traject een installatie opleveren conform de klantwensen. Wij investeren in communicatie, wat wederzijds begrip creëert. Zo kan iedereen zijn werk doen en wordt het proces geoptimaliseerd.”

LOGISTIEK MAATWERK
Op locatie is geen ruimte voor materiaalopslag. Dit vraagt dus om logistiek maatwerk. Zo ontwikkelde Kannegieter een afsluitbare rolcontainer voor het opslaan en beschikbaar maken van het materiaal ten behoeve van het datanetwerk. Raymond Oudijk van Kannegieter: “De rolcontainers vergemakkelijken de distributie en de werksnelheid - het materiaal is altijd op de werklocatie beschikbaar; daarnaast zorgen zij ervoor dat het materiaal op een veilige manier kan worden opgeslagen en de af te voeren


FEITEN EN CIJFERS DATANETWERK a.s.r.
– 380.000 meter 10G-databekabeling (Cat6A U/FTP)
– 6.660 Cat6A-werkplekaansluitingen
– 336.000 meter OM3 blolite-vezel
– 28.000 meter blolite-duct
– 1.512 glasvezelverbindingen

Voor het volledige artikel zoals het gepubliceerd is in het vakblad Stedenbouw, klik hier.

Terug