ASR Breeam Excellent opgeleverd

03-07-2013

BREEAM-NL Nieuwbouw
HTC International heeft in samenwerking met alle aannemers op de nieuwbouwlocatie ASR te Utrecht gezamenlijk het nieuwbouwproject Breeam Excellent opgeleverd. Hierbij is tijdens de bouw en inrichting van het pand van A t/m Z rekening gehouden met het aspect duurzaamheid. Dit om zo te komen tot een zo energie-efficiënt mogelijk gebouw, waarbij de laatste innovaties op het gebied van duurzaamheid geïntegreerd zijn.

Breeam
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Bron: Breeam.nl

Score:
Datum Certificaat: 3 juli 2013
Registratienummer: 115NON2011
Fase: Ontwerpfase

Projectbeschrijving
De Raad van Bestuur van ASR heeft in 2009 het besluit genomen dat alle bedrijfsonderdelen uiterlijk ultimo 2015 in het gebouw Archimedeslaan 10 te Utrecht geconcentreerd moeten worden.
Door de concentratie van de activiteiten verlaagt ASR de huisvestingskosten en worden de samenwerking en de eenheid binnen het bedrijf versterkt. In de aanloop naar de concentratie worden meerdere locaties en panden gesloten.

Met de herhuisvesting wil de Raad van Bestuur een nieuw elan, een nieuwe start van de vernieuwde, zelfstandige verzekeraar ASR realiseren, waarbij de verschillende culturen van de bedrijfsonderdelen moeten samensmelten tot één cultuur, behorend bij een aantrekkelijke verzekeraar en werkgever.

Na uitgebreide studie is besloten om te kiezen voor de renovatie van het bestaande gebouw Archimedeslaan 10. Het te renoveren gebouw biedt de volgende kwaliteiten:
• uitstekend geschikt voor implementatie van Het Nieuwe Werken;
• de mogelijkheid van een betrekkelijk korte realisatieduur (korter dan nieuwbouw);
• goede aansluiting op de duurzaamheidambities van ASR;
• de huisvestingskosten per medewerker zijn lager dan bij gelijkwaardige nieuwbouw.
ASR streeft ernaar om aan te vangen met de renovatie in de tweede helft van 2012. De renovatie vindt gefaseerd en ‘going concern’ plaats. De renovatie moet uiterlijk december 2015 gereed zijn.

Ambities
Als verzekeraar, als belegger, als werkgever en als betrokken deelnemer aan de samenleving zoekt ASR steeds naar een goede balans tussen de belangen van mens, maatschappij en milieu. ASR wil het milieu zo min mogelijk belasten. We voeren actief beleid op onder meer middelen, energie- en waterefficiëntie, inkoop, afvalbeheer, mobiliteit en CO2-uitstoot. ASR streeft naar een positieve werksfeer voor haar werknemers. Een werkomgeving waarin alle collega’s – waar zij ook vandaan komen – zich thuis voelen en de kans krijgen zich verder te ontplooien.
ASR heeft in het Programma van Eisen van de renovatie de duurzaamheidambitie vastgesteld: Energielabel A en BREEAM Very Good en streeft naar BREEAM ‘Excellent’.

Voor het originele bericht van de website breeam.nl klik hier. Wilt u het Breeam Very Good certificaat van ASR klik hier.

Terug