De Lely Maassluis bedrijfshal Breeam Outstanding opgeleverd

17-01-2014

BREEAM-NL Nieuwbouw
HTC International heeft in samenwerking met alle aannemers op de nieuwbouwlocatie de Lely in Maassluis bedrijfshal gezamenlijk het nieuwbouwproject Breeam Outstanding opgeleverd. Hierbij is tijdens de bouw en inrichting van het pand van A t/m Z rekening gehouden met het aspect duurzaamheid. Dit om zo te komen tot een zo energie-efficiënt mogelijk gebouw, waarbij de laatste innovaties op het gebied van duurzaamheid geïntegreerd zijn.

Breeam
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Bron: Breeam.nl

Score:
Datum Certificaat: 17 januari 2014
Registratienummer: 87NOP2010
Fase: Opleverfase
Bron: Breeam.nl

Projectbeschrijving
In Maassluis wordt in opdracht van de Lely Groep, producent van toonaangevende innovaties voor de agrarische sector, een ambitieuze campus gerealiseerd. De campus, onderdeel van een Masterplan voor het gebied, beslaat 33.000 m2 en omvat het hoofdkantoor van de Lely Groep, een productiehal en een R&D center. ConsortArchitects uit Rotterdam ontwikkelde het Masterplan voor de locatie, tekent voor het ontwerp en voert de bouwdirectie. Samen met een team van gespecialiseerde adviseurs werkten de architecten aan een integraal en duurzaam ontwerp.

Ontwerp
Het bedrijfsgebouw huisvest onder meer de assemblage voor de Lely-melkrobots, diverse werkplaatsen, een training- en educatiecentrum, opslagruimte en de expeditieafdeling met laad- en losvoorzieningen. De gevels van de hal worden uitgevoerd in metalen sandwichpanelen met een zeer hoge isolatiewaarde en worden afgewerkt met horizontaal gelinieerde metalen gevelplaten. De assemblagehal is een perrongebouw. Door het gebouw op te tillen, is het automatisch beschermd tegen (grond-)wateroverlast. Bovendien sluiten de dockboards door het niveauverschil nu direct aan op het vrachtverkeer. Op slimme wijze wordt het dak van de hal gebruikt als parkeerdek. De parkeerplaats biedt ruimte aan 580 personenauto’s, waarvan er 3 gereserveerd worden voor mindervaliden en 22 stuks worden uitgevoerd met een oplaadpunt voor elektrische automotoren. Daarnaast wordt het dak ingericht met een sportveld, groenvoorziening en een wandelpad, technische ruimten voor luchtbehandelingskasten, vleermuisbehuizing en is er de mogelijkheid op termijn 13 windmolens toe te passen.

Duurzame maatregelen
In alle facetten van het project zijn duurzaamheid maatregelen geïntegreerd. Vanaf de locatiekeuze, de bouwconstructie en technische installaties tot en met de terrein- en kantoorinrichting.
De hal en het kantoor worden volledig ingericht op de filosofie van Work Smarter, waarin (inrichtings-) elementen van Het Nieuwe Werken en LEAN principes worden gecombineerd, met verregaande individuele regelbaarheid van klimaat en zeer energiezuinige verlichting. Andere duurzame maatregelen op de campus lopen uiteen van warmte- en koude opslag in de bodem, een biowkk die de verlichting voedt, tochtsluizen achter de dockboards, oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen en een ‘follow me home’- terreinverlichtingssysteem dat reageert op passerend vervoer. Vervolgens staan ook maatregelen als: een grijswatersysteem, de mogelijkheid tot implementatie van windmolens, een dakpark met wandelzone en sportveld en een luxe bedrijfsrestaurant op de BREEAM-NL scorelijst.

Techniplan Adviseurs verrichte diverse haalbaarheidsstudies op het gebied van comfort, duurzaamheid en milieu, deed een BREEAM pre-assessment en adviseerde bij het ontwerp van alle technische installaties. Er is vanuit de LEAN-gedachte gezocht naar slimme en eenvoudige oplossingen. De volglazen gevel zal uitgevoerd worden in een hoogwaardige glassoort en er worden automatische buitenzonweringen toegepast. Een warmte-/koude-opwekking (WKO) met een warmtepomp op basis van bodemwater wordt aan een systeem voor asfaltverwarming gekoppeld. Op deze manier kan het parkeerdek op de fabriekshal ’s winters vorstvrij gehouden worden en wordt tegelijkertijd extra koude geladen voor de zomer. Lely zal lokaal en op duurzame wijze een deel eigen energie opwekken door middel van een bio-WKK installatie. Deze bio-WKK draait op bio-olie die wordt geproduceerd uit afval van klanten van Lely. Om in de toekomst tevens windmolens en extra oplaadpunten voor elektrische auto’s te kunnen voorzien, zijn de nodige preventieve voorzieningen opgenomen in het ontwerp. Besparing op waterverbruik zal plaatsvinden door middel van een grijswatersysteem. Regenwater wordt opgevangen, gezuiverd en aangewend voor de toiletten. Het uiteindelijke afvalwater zal via een helofytenfilter geloosd worden op het oppervlaktewater.

Bron: Breeam.nl

Landschap en buitenruimte
Bureau plein06 ontwierp de inrichting van de buitenruimte van het complex en ontwikkelde de visie op de landschappelijke inpassing in het poldergebied. De campus wordt een verzorgd en gecultiveerd gebied en weerspiegelt de historische beginselen van het boerenerf. De buitenruimte is functioneel, eenvoudig en modern opgezet, waarbij de vormentaal en het kleurgebruik van de gebouwen en terreinen integraal op elkaar zijn afgestemd. Door duidelijke scheidingen, inrichting en materiaalgebruik van wegen en paden, ontstaat een duidelijk en veilig logistiek systeem voor vrachtwagens, autoverkeer, fietsers en voetgangers.

Interieurplan
Op de gehele campus zal Lely de werk filosofie “Work Smarter” doorvoeren. Dit een vorm van Het Nieuwe Werken die gecombineerd wordt met uitgangspunten van LEAN. Het interieurplan waaraan Artemis Interieurontwerp en ConsortArchitects werken reflecteert zowel de kernwaarden als de werkfilosofie van de Lely Groep

Voor het originele bericht van de website breeam.nl klik hier. Wilt u het Breeam Outsanding certificaat van de Lely inzien klik hier.

Terug