De Lely Maassluis kantorengebouw Breeam Excellent opgeleverd

28-08-2012

BREEAM-NL Nieuwbouw
HTC International heeft in samenwerking met alle aannemers op de nieuwbouwlocatie de Lely in Maassluis gezamenlijk het nieuwbouwproject Breeam Excellent opgeleverd. Hierbij is tijdens de bouw en inrichting van het pand van A t/m Z rekening gehouden met het aspect duurzaamheid. Dit om zo te komen tot een zo energie-efficiënt mogelijk gebouw, waarbij de laatste innovaties op het gebied van duurzaamheid geïntegreerd zijn.

Breeam
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren.

Bron:
www.breeam.nl

Score:
Datum Certificaat: 28 augustus 2012
Registratienummer: 88NON2010
Fase: Ontwerpfase
Bron: www.breeam.nl

Projectbeschrijving
In Maassluis wordt in opdracht van de Lely Groep, producent van toonaangevende innovaties voor de agrarische sector, een ambitieuze campus gerealiseerd. De campus, onderdeel van een Masterplan voor het gebied, beslaat 33.000 m2 en omvat het hoofdkantoor van de Lely Groep, een productiehal en een R&D center. ConsortArchitects uit Rotterdam ontwikkelde het Masterplan voor de locatie, tekent voor het ontwerp en voert de bouwdirectie. Samen met een team van gespecialiseerde adviseurs werkten de architecten aan een integraal en duurzaam ontwerp.

Ontwerp
Het kantoor bestaat uit een hoofdvolume met aan weerszijden twee langgerekte vleugels die ten opzichte van het maaiveld worden opgetild. Achter de grote glasgevels wordt een expressieve staalconstructie gerealiseerd die in samenwerking met ingenieursbureau IMd werd ontworpen. Deze staalconstructie bestaat uit grote vakwerkspanten met een hoogte van twee verdiepingen. Dankzij deze hoogte is het goed mogelijk overspanningen tot 36 meter te maken waardoor het expeditie verkeer onder de kantoorgebouwen door kan rijden. De verhouding tussen hoogte en breedte van de grote overspanningen is efficiënt gekozen zodat de constructie tegen normale bouwkosten gemaakt kan worden. De vernieuwende staalconstructie geeft het gebouw een technische uitstraling die goed past bij het innovatieve en hightech karakter van de Lely Groep. De staalconstructie is geprefabriceerd aangevoerd in elementen van 20 meter lang bij 8 meter breed. Op de bouwplaats zijn de vier spantdelen geassembleerd tot één geheel.

Bron: www.breeam.nl

Duurzame maatregelen
In alle facetten van het project zijn duurzaamheid maatregelen geïntegreerd. Vanaf de locatiekeuze, de bouwconstructie en technische installaties tot en met de terrein- en kantoorinrichting.
Het kantoor wordt volledig ingericht op de filosofie van Work Smarter, waarin (inrichtings-)elementen van Het Nieuwe Werken en LEAN principes worden gecombineerd, met verregaande individuele regelbaarheid van klimaat en zeer energiezuinige verlichting. Andere duurzame maatregelen op de campus lopen uiteen van warmte- en koude opslag in de bodem, een biowkk die de verlichting voedt, oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen en een ‘follow me home’- terreinverlichtingssysteem dat reageert op passerend vervoer. Vervolgens staan ook maatregelen als: een grijswatersysteem, de mogelijkheid tot implementatie van windmolens, een dakpark met wandelzone en sportveld en een luxe bedrijfsrestaurant op de BREEAM-NL scorelijst.

Techniplan Adviseurs verrichte diverse haalbaarheidsstudies op het gebied van comfort, duurzaamheid en milieu, deed een BREEAM pre-assessment en adviseerde bij het ontwerp van alle technische installaties. Er is vanuit de LEAN-gedachte gezocht naar slimme en eenvoudige oplossingen. De volglazen gevel zal uitgevoerd worden in een hoogwaardige glassoort en er worden automatische buitenzonweringen toegepast. Een warmte-/koude-opwekking (WKO) met een warmtepomp op basis van bodemwater wordt aan een systeem voor asfaltverwarming gekoppeld. Op deze manier kan het parkeerdek op de fabriekshal ’s winters vorstvrij gehouden worden en wordt tegelijkertijd extra koude geladen voor de zomer. Lely zal lokaal en op duurzame wijze een deel eigen energie opwekken door middel van een bio-WKK installatie. Deze bio-WKK draait op bio-olie die wordt geproduceerd uit afval van klanten van Lely. Om in de toekomst tevens windmolens en extra oplaadpunten voor elektrische auto’s te kunnen voorzien, zijn de nodige preventieve voorzieningen opgenomen in het ontwerp. Besparing op waterverbruik zal plaatsvinden door middel van een grijswatersysteem. Regenwater wordt opgevangen, gezuiverd en aangewend voor de toiletten. Het uiteindelijke afvalwater zal via een helofytenfilter geloosd worden op het oppervlaktewater.

Landschap en buitenruimte
Bureau plein06 ontwierp de inrichting van de buitenruimte van het complex en ontwikkelde de visie op de landschappelijke inpassing in het poldergebied. De campus wordt een verzorgd en gecultiveerd gebied en weerspiegelt de historische beginselen van het boerenerf. De buitenruimte is functioneel, eenvoudig en modern opgezet, waarbij de vormentaal en het kleurgebruik van de gebouwen en terreinen integraal op elkaar zijn afgestemd. Door duidelijke scheidingen, inrichting en materiaalgebruik van wegen en paden, ontstaat een duidelijk en veilig logistiek systeem voor vrachtwagens, autoverkeer, fietsers en voetgangers.

Interieurplan
Op de gehele campus zal Lely de werk filosofie “Work Smarter” doorvoeren. Dit een vorm van Het Nieuwe Werken die gecombineerd wordt met uitgangspunten van LEAN. Het interieurplan waaraan Artemis Interieurontwerp en ConsortArchitects werken reflecteert zowel de kernwaarden als de werkfilosofie van de Lely Groep.

Voor het originele bericht van de website breeam.nl klik hier. Wilt u het Breeam Excellent certificaat van de Lely inzien klik hier.

Terug