HTC International
Circulariteit

In 2030 eist de overheid dat er al voor een groot gedeelte circulaire bouwmaterialen worden toegepast in hun projecten. En voor 2050 is het doel dat Nederland een circulaire economie heeft zonder afval, waarbinnen alles draait op herbruikbare grondstoffen. Het zijn enkele interessante inzichten uit het Bouwkennis jaarrapport 2020-2021. Binnen de bouwkolom lopen we als sector datatechniek achter als het gaat om aandacht voor circulariteit en het reduceren van afval.

het icoon van circulariteit

Circulaire oplossingen

Zo zoeken we samenwerking met leveranciers, andere installateurs en fabrikanten om het thema circulariteit ook binnen onze branche hoog op de agenda te krijgen. Samen kijken we naar mogelijkheden als het aanpassen en vervolgens hergebruiken van bestaande server- en patchkasten en het hergebruik van bestaand schakelmateriaal en zelfs bekabeling uit oude panden. Omdenken is hierbij het devies, zeker wanneer het gaat om het hergebruik van kabels. Want natuurlijk realiseren we ons dat oude kabels waarschijnlijk niet voldoen aan de juiste vereisten voor het huidige snelle dataverkeer, maar mogelijk kunnen ze nog wel worden gebruikt voor andere toepassingen. Waarbij natuurlijk moet worden bekeken of ze voldoen aan de juiste veiligheidseisen.

Samen ontwikkelen

Er zijn binnen de sector in veel gevallen nog geen kant-en-klare, circulaire oplossingen. Maar als HTC International zijn we ervan overtuigd dat we deze sámen kunnen ontwikkelen. Kennis delen is voor ons dan ook het uitgangspunt. We komen daarom graag in contact met iedereen die ideeën heeft op dit vlak. Of vragen natuurlijk, want vragen hebben we zelf ook. En dat we sámen sneller tot antwoorden komen, staat voor ons als een paal boven water.

het icoon van support

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig, of heeft u vragen over hoe wij u kunnen helpen?
Neem contact met ons op!

het icoon van support

Bekroond met zilver!

Hiermee behoren wij bij de top 15% van de wereld die hun duurzaamheidsstrategie hebben laten auditen door Ecovadis.

Gerelateerde artikelen & projecten