HTC International
Duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid is voor HTC International vanzelfsprekend. We zien het als onze plicht ervoor te zorgen dat generaties na ons nog een leefbare, veilige en schone plek hebben om te leven. We zijn daarom continu op zoek naar oplossingen die bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving, nu en in de toekomst.

graphic van doelstellingen van duurzame ontwikkelingen
een afbeelding van de HTC International mascotte duurzaamheid

Minder afval

Als het gaat om minder afval kunnen we al heel concreet laten zien hoe we hier continu mee bezig zijn. Zo streven we als HTC International naar het gebruik van zo min mogelijk verpakkingsmaterialen door producten in bulkhoeveelheden te bestellen. We krijgen spullen vervolgens in bulkcontainers geleverd waardoor fabrikanten en leveranciers kunnen besparen op plastic en karton. Haspels voor kabels zijn in ons vak essentieel. Haspels weggooien, is voor ons geen optie. Samen met fabrikanten en leveranciers werken we daarom aan het hergebruik van haspels door deze te verzamelen en vervolgens aan hen te vragen ze retour te nemen. Datzelfde doen we met bijvoorbeeld pallets en palletranden. Zodat ook deze opnieuw gebruikt kunnen worden.

BREEAM

In de markt zien we veel projecten met BREEAM-certificaten worden gemaakt. Dat betekent dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de duurzaamheidscriteria waaraan een project moet voldoen. Een ontwikkeling die we als HTC International toejuichen. In samenwerking met verschillende partners hebben we in de afgelopen jaren al meerdere projecten succesvol BREEAM opgeleverd. Bij de renovatie of nieuwbouw van deze projecten is van begin tot eind rekening gehouden met het aspect duurzaamheid. Van de fabricage van losse componenten en het realiseren van het project tot aan de installatie en de uiteindelijke oplevering ervan. BREEAM is zo bij uitstek een verantwoordelijkheid van de volledige keten.Als HTC International nemen we hierbinnen de verantwoordelijkheid voor de duurzame realisatie van de complete netwerkinfrastructuur. Denk hierbij aan aspecten als afvalscheiding en een complete rittenregistratie, maar ook het stimuleren van het hergebruik van haspels en pallets bijvoorbeeld.

het icoon van support

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig, of heeft u vragen over hoe wij u kunnen helpen?
Neem contact met ons op!

het icoon van support

Bekroond met zilver!

Hiermee behoren wij bij de top 15% van de wereld die hun duurzaamheidsstrategie hebben laten auditen door Ecovadis.

Gerelateerde artikelen & projecten