HTC International
Social return

Afgelopen jaren heeft HTC International de focus op social return sterk ingezet, de komende jaren zal dit voor HTC International de hoogste prioriteit hebben. Binnen aanbestedingen is social return steeds belangrijker, oftewel om projecten te scoren zal een organisatie zich hierop moeten inrichten. Naast het feit dat het voor aanbestedingen van belang is heeft deze maatschappelijke kwestie ook een belangrijke bedrijfsmatige functie. Immers steeds minder studenten worden warm gemaakt om te kiezen voor de techniek waardoor installatiebedrijven en bouworganisaties het in de toekomst steeds lastiger krijgen om goed gekwalificeerd personeel te vinden.

het icoon van circulariteit

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

HTC International vindt het haar maatschappelijke plicht en wil daarom graag voorop lopen in de onderwijsverbetering op MBO niveau. HTC International is door intensieve strategische partnerships met diverse scholen in midden- en zuid Nederland erop ingesteld om het onderwijs op het gebied van datatechniek structureel te ontwikkelen en verbeteren. Datatechniek/ telematica is binnen het onderwijs nog een ondergeschoven kindje ten opzichte van de W-techniek en E-techniek.

Wanneer je naar de hedendaagse Infrabouw of Utiliteitsbouw kijkt dan is Datatechniek de laatste jaren steeds belangrijker geworden waardoor het tegenwoordig een vergelijkbare rol heeft binnen de bouw ten opzichte van de W-techniek en E-techniek. Onder Datatechniek verstaat HTC International het volledige werkgebied van Telematica en netwerkgerelateerde ICT. Daarbij kan gedacht worden aan de netwerkinfrastructuur, telefonie, CCTV beveiliging, toegangscontrole, brandmeldbeveiliging, inbraakbeveiliging, IPTV, ICT en overige communicatie gerelateerde toepassingen.

Hoe bewerkstelligt HTC International dit initiatief?
• Studenten goed informeren over de inhoud van het vakgebied;
• Het aanbieden van leerzame en dynamische kennismakingsstages;
• Kwalitatieve materialen ter beschikking stellen aan scholen en onderwijsinstanties zodat zij tijdens colleges gebruik kunnen maken van materialen die ook dagelijks op de werkvloer worden gebruikt;
• Ondersteuning van het onderwijssysteem d.m.v. het verbeteren van de lesstof. Lesstof ontwikkelen dat direct aansluiting vindt op de praktijk;
• Technische leraren trainen zodat zij het door de markt gewenste kwaliteitsgehalte kunnen integreren binnen de colleges en het onderwijssysteem;
• Kennismakingsdagen organiseren op de bouw, bij leveranciers of collega bouwbedrijven;
• De opleiding opzetten i.c.m. W-bedrijven, E-bedrijven en bedrijven uit de Telematica/ICT-techniek. Hierdoor worden studenten breed opgeleid zodat zij voor diverse bedrijven inzetbaar zijn. Immers samen sta je sterker, dan is het eveneens ook eenvoudiger om breed draagvlak te creëren en de vaak logge opleidingsinstituten te laten meebewegen met de marktdynamiek;
• Het ontwikkelen van een imago als kwalitatief opleidingsinstituut.

Strategisch HRM beleid

Deze structurele kwaliteitsverbetering moet ervoor zorgdragen dat er een hogere instroom is van potentiële toptechnici. Tevens zal een directe aansluiting op de marktbehoefte plaatsvinden waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt geminimaliseerd word. Naast het feit dat HTC International middels deze strategische keuze haar personeelsprobleem met oog op de toekomst veilig stelt, biedt de samenwerking met MBO Utrecht en het Koning Willem 1 College uit ’s-Hertogenbosch ook nog aantrekkelijke financiële kansen. Immers HTC International kan besparen op wervings-en selectiekosten en heeft met de goedkopere stagiaires en leerling monteurs een ideaal concurrentiemiddel in handen. Omdat HTC International voorop loopt binnen het scholingswezen is HTC International in staat tijdens de opleiding de beste kandidaten te filteren en na afronding van de opleiding een baan aan te bieden alvorens zij de arbeidsmarkt betreden.

De focus zal het komende jaar blijven liggen op het door ontwikkelen van het kennisniveau van de hoofdmonteurs en monteurs zodat zij stagiaires en studenten met een leer- en werktraject zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Hiermee kan HTC International haar capaciteit op een gezonde manier verhogen zonder in te leveren op kwaliteit en flexibiliteit.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Naast de samenwerking met diverse scholen uit het middelbaar beroepsonderwijs is HTC International ook een samenwerking aangegaan Installatie Werk. Zij ondersteunen HTC International om de juiste begeleiding te kunnen bieden tijdens leer- en werktrajecten. Daarnaast heeft Installatie Werk voor HTC International ook een belangrijke rol in het aannameproces van werknemers op leeftijd (50+). Middels een op maat gesneden omscholingsproces zullen deze medewerkers getraind en ondersteund worden om op een acceptabel niveau, instroming te vinden binnen HTC International. Hiermee tracht HTC International medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een dienstverband te helpen.

Partners met AANtWERK

AANtWERK is een platform waar werkgevers elkaar tijdens evenementen en workshops inspireren op het gebied van inclusief ondernemen. AANtWERK wil onder het motto ‘we zijn samen verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan. HTC International staat volledig achter dit motto en is een trotse partner van AANtWERK.

het icoon van support

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig, of heeft u vragen over hoe wij u kunnen helpen?
Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen & projecten